Vítejte na stránkách ekofarmy manželů Rakových

Vítáme Vás na stránkách naší farmy, která se nachází v malebné obci Kuklík v CHKO Žďárské vrchy na Vysočině. Hlavním zaměřením farmy je chov ovcí a koní. Obhospodařujeme přibližně 72 hektarů luk a pastvin v  nadmořské  výšce 650 - 700 m.n.m.   Jsme ekologickou  farmou, naše produkty nesou označení BIO - produkt ekologického zemědělství.

       

Chov ovcí je zaměřen na užitkové křížení masných plemen, zejména plemene Sufolk. V současné době hlavní stádo představuje přibližně 120 kusů bahnic. K prodeji nabízíme jehničky do chovu a hlavně jatečná jehňata s ekologickým certifikátem BIO.

 

Kromě chovu vlastních koní nabízíme i ustájení koní, kteří se po většinu roku pasou na rozlehlých pastvinách. Nabízíme i vožení dětí na koni v krásné okolní přírodě.